Jag går hem

Vill inte mer så jag går hem till en plats jag inte känner till. Den ger mig mer trygghet än det bekanta fängelse jag befinner mig i.